Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o przekazania 1% podatku w rocznym sprawozdaniu podatkowym za 2017 r. na rzecz Stowarzyszenia Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły. Nasz nr KRS 0000327180
 

W 2017 roku środki finansowe wykorzystano na:

Ze środków stowarzyszenia uzyskanych z 1% od podatników oraz  przekazanych darowizn zakupiona dla Szkoły Podstawowej nr 33 pomoce dydaktyczne:
• Zapłacono za obiady dzieciom potrzebującym pomocy
• Dofinansowano turnus rehabilitacyjny dziecka
• Dofinansowano Kręgowi ZHP „Korzenie” organizację uroczystości harcerskiej
• Dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych ( tablicę multimedialną do Sali lekcyjnej, plansze do języka angielskiego, mBoty).

W 2016 roku środki finansowe wykorzystano na:
  • zakup interaktywnej tablicy do sali lekcyjnej, profesjonalnego nagłośnienia oraz wielu pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji procesu nauczania,

  • zapłacono za obiady dzieciom najbardziej potrzebującym takiej pomocy,

  • udzielono wsparcia finansowego na wykonanie prac remontowych w szkole    oraz na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 


 Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie.
 

Nadal pragniemy pomagać dzieciom potrzebującym pomocy, realizować programy profilaktyczne, doposażać szkołę w pomoce dydaktyczne potrzebne do podwyższenia warunków i jakości jej pracy, podnosić standard pomieszczeń szkolnych, dofinansowywać działalność organizacji szkolnych oraz Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie”

                                                                          Zarząd StowarzyszeniaJeśli chciałbyś swój 1% podatku wpłacić na inny cel możesz nam pomóc  dokonując wpłaty

bezpośrednio na konto Stowarzyszenia

PKO BP Sosnowiec, nr konta:
02 1020 2498 0000 8602 0420 1067
Stowarzyszenie "Szkoła dla Ostrów - Ostrowy dla Szkoły"
41-215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 41

- będziemy wdzięczni za każdą złotówkę
Możesz także przekazać nam w darze np: toner, materiały biurowe itp.
Każda pomoc jest mile widziana.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom