Stowarzyszenie "Szkoła dla Ostrów - Ostrowy dla Szkoły"
powołała do życia grupa osób, którą łączy przekonanie o konieczności udzielania wszechstronnej pomocy ZSO nr 6 w realizacji jej zadań, a także działalność na rzecz rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych, pielęgnowania tradycji Szkoły oraz różnorodnego wspomagania mieszkańców Ostrów Górniczych - aby nam się lepiej żyło. 144444

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o przekazania 1% podatku w rocznym sprawozdaniu podatkowym za 2016 r. na rzecz Stowarzyszenia Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły. Nasz nr KRS 0000327180
Za przekazaną kwotę z 1% podatku za 2015 rok oraz otrzymane darowizny wsparliśmy działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu – Ostrowach Górniczych.

W 2016 roku środki finansowe wykorzystano na:
  • zakup interaktywnej tablicy do sali lekcyjnej, profesjonalnego nagłośnienia oraz wielu pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji procesu nauczania,

  • zapłacono za obiady dzieciom najbardziej potrzebującym takiej pomocy,

  • udzielono wsparcia finansowego na wykonanie prac remontowych w szkole    oraz na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 

W 2017 roku środki finansowe wykorzystano na:

Ze środków stowarzyszenia uzyskanych z 1% od podatników oraz  przekazanych darowizn zakupiona dla Szkoły Podstawowej nr 33 pomoce dydaktyczne:
Niebieski Roboty mBot – 3 sztuki w kwocie 1437 zł do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
Tablicę multimedialną Esprit MT w kwocie 3000 zł do sali lekcyjnej nauczania zintegrowanego
Cztery plansze do języka angielskiego w kwocie 316 zł


 Wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy i liczymy na dalsze wsparcie.
 

Nadal pragniemy pomagać dzieciom potrzebującym pomocy, realizować programy profilaktyczne, doposażać szkołę w pomoce dydaktyczne potrzebne do podwyższenia warunków i jakości jej pracy, podnosić standard pomieszczeń szkolnych, dofinansowywać działalność organizacji szkolnych oraz Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie”

                                                                          Zarząd StowarzyszeniaJeśli chciałbyś swój 1% podatku wpłacić na inny cel możesz nam pomóc  dokonując wpłaty

bezpośrednio na konto Stowarzyszenia

PKO BP Sosnowiec, nr konta:
02 1020 2498 0000 8602 0420 1067
Stowarzyszenie "Szkoła dla Ostrów - Ostrowy dla Szkoły"
41-215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 41

- będziemy wdzięczni za każdą złotówkę
Możesz także przekazać nam w darze np: toner, materiały biurowe itp.
Każda pomoc jest mile widziana.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom