2016

26 maja 2017 stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe

za 2016 rok

> sprawozdanie z działalności

> rachunek wyników

> informacje dodatkowe

> bilans finansowy

2015

7 kwietnia 2016 r. stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe

za 2015 rok

> sprawozdanie merytoryczne

> sprawozdanie z działalności

> rachunek wyników

> bilans finansowy

 

2014

16 maja 2015 r. stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe

za 2014 rok

> sprawozdanie merytoryczne

> sprawozdanie z działalności

> rachunek wyników

> bilans finansowy

 

2013

3 maja 2014 r. stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania finansowe

za 2013 rok

> sprawozdanie merytoryczne

> sprawozdanie z działalności

> rachunek wyników

> bilans finansowy

 

2012 

8 maja 2013 r. Stowarzyszenie przyjęło uchwałą sprawozdania

merytoryczne i finansowe za 2012 rok.

> sprawozdanie merytoryczne

> sprawozdanie z działalności

> rachunek wyników

> bilans finansowy

 

2011

Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe zostało przyjęte uchwałą walnego zgromadzenia  19.03.2012 r.

> sprawozdanie merytoryczne

> bilans finansowy

 

 2010

> Uchwała nr 18 - zatwierdzenie sprawozdania za 2010 r.
> Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
> Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2010 r.

> Bilans za 2010 r.

> Rachunek wyników za 2010 r.

 

2009

> sprawozdanie merytoryczne
> Bilans za 2009 stow.xls
> Rachunek wyników za 2009.xl