ZARZĄD
PREZES Anna Woszczek
WICEPREZES Jan Sierka
SEKRETARZ Aleksandra Stroińska
SKARBNIK Agnieszka Mucha
CZŁONEK Joanna Piekarz
CZŁONEK Janina Pawlik


KOMISJA REWIZYJNA
CZŁONEK Barbara Dziewanowska
CZŁONEK Regina Kuc
CZŁONEK Alicja Majak